Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

'Open kenniscreatie bevorderen': herwerkte ambitienota voor de Universiteitsbibliotheek Gent

De rol van de Universiteitsbibliotheek getoetst aan het publiek

Published onFeb 26, 2024
'Open kenniscreatie bevorderen': herwerkte ambitienota voor de Universiteitsbibliotheek Gent

Waar liggen kansen én uitdagingen voor de bibliotheekteams bij het realiseren van de kerntaken en beleidsprioriteiten van Universiteit Gent? Welke rol heeft de Universiteitsbibliotheek Gent te spelen in onze veranderende samenleving? Tussentijdse verslagen en reflecties van het visieontwikkelingstraject zijn terug te vinden op deze blog.

En welke klemtonen legt ons publiek?

Het document in bijlage is een ambitienota: waarvoor staat de UBGent en hoe willen we onze rol en dienstverlening herijken in een veranderende academische en maatschappelijke context? De eerste versie van ‘Open kenniscreatie bevorderen’ is in december 2023 herwerkt na een toetsing aan ons bibliotheekpubliek:

De UBGent staat er niet alleen voor om deze ambities te implementeren. Tal van partners en stakeholders schragen de bibliotheek en dragen bij aan de concrete realisatie van projecten en dienstverlening. Daarbij fungeert deze ambitienota als voorzet en uitgestoken hand voor alle betrokkenen – IFBC en de bibliotheekteams, faculteitsbesturen en beleidsmedewerkers, studenten en docenten, onderzoekers, maatschappelijke actoren... om samen in de maatschappelijke uitdagingen te gaan staan. 

Reacties op deze versie zijn ten zeerste welkom bij dries.moreels (@) ugent.be.

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?