Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

'Open kenniscreatie bevorderen': ambitienota voor de Universiteitsbibliotheek Gent

De rol van de Universiteitsbibliotheek in een veranderende samenleving

Published onNov 28, 2022
'Open kenniscreatie bevorderen': ambitienota voor de Universiteitsbibliotheek Gent

Bij de eeuwwisseling kwam de UGent aan de startblokken met een 500-tal bibliotheken, elk seminarie of labo had een eigen bibliotheekje, dat in grote nabijheid van onderzoek en onderwijs gerund werd. De voorbije 20 jaar werd een onwaarschijnlijke ommekeer gerealiseerd: onder de naam ‘Universiteitsbibliotheek Gent’ evolueerde dit versplinterde bibliothekenlandschap naar een netwerkorganisatie met een centrale bibliotheek (de ‘Boekentoren’) en 10 faculteitsbibliotheken. Maar intussen bleef de wereld evolueren aan snel tempo – met vele evoluties die vragen oproepen over de rol van de Universiteitsbibliotheek.

Het is in deze context dat de Universiteitsbibliotheek Gent (UBGent) onder impuls van de IFBC (Interfacultaire Bibliotheekcommissie) de opdracht van de Faculteitsbibliotheken en de Boekentoren tegen het licht heeft gehouden en haar ambities voor de komende jaren opnieuw heeft geformuleerd.

Waar liggen kansen én uitdagingen voor de bibliotheekteams bij het realiseren van de kerntaken en beleidsprioriteiten van Universiteit Gent? Welke rol heeft de Universiteitsbibliotheek Gent te spelen in onze veranderende samenleving?

Tussentijdse verslagen en reflecties van het visieontwikkelingstraject zijn terug te vinden op deze blog. Het voorlopige eindresultaat van deze denkoefening vindt u in ‘Open kenniscreatie bevorderen’, de ambitienota die u hieronder kan downloaden: waarvoor staat de UBGent en hoe wil ze haar rol en dienstverlening herijken in een veranderende academische en maatschappelijke context?

De UBGent staat er niet alleen voor om deze ambities te implementeren. Tal van partners en stakeholders schragen de bibliotheek en dragen bij aan de concrete realisatie van projecten en dienstverlening. Daarbij fungeert deze ambitienota als voorzet en uitgestoken hand voor alle betrokkenen – IFBC en de bibliotheekteams, faculteitsbesturen en beleidsmedewerkers, studenten en docenten, onderzoekers, maatschappelijke actoren... om samen in de maatschappelijke uitdagingen te gaan staan. 

Reacties op deze versie zijn ten zeerste welkom bij dries.moreels (@) ugent.be.

Connections
A Version of this Pub
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?